fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu https://ewaszydlowska.pl/

Informacje ogólne

Administratorem Serwisu pod adresem https://ewaszydlowska.pl/ jest Szkoła Masażu i Terapii Ajurwedyjskich sp. z o.o. adres: ul. Nad Stawem 7,80-454 Gdańsk, posiadająca numer NIP: 9571148700, adres email: kontakt@smita.pl
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
a. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz podane w komunikacji telefonicznej lub e-mailowej;
b. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);
c. gromadzenie logów serwera www, parametry połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Szanujemy prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Jak przetwarzam dane osobowe

Zbieramy wyłącznie informacje podane dobrowolnie.

Komunikacja mailowa, telefoniczna i przez formularz kontaktowy
Dane przekazane nam w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przetwarzamy w celu komunikacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji.

Przechowujemy te dane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie mogę je również przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla mnie usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji.

 

Newsletter

Dane przekazane nam w ramach zapisu do newslettera przetwarzamy w celu jego wysyłania z informacjami o mojej działalności, informacjami z obszaru terapii ajurwedyjskiej. Przetwarzamy je na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co będzie skutkowało zaprzestaniem wysyłania newslettera. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed chwili cofnięcia.

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do newslettera.

Przechowujemy te dane przez okres wysyłania newslettera, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do wysyłania newslettera.

Komunikacja w social mediach

Dane użytkowników, którzy wchodzą z nami w interakcję na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przeze mnie konta lub dodanie się do wydarzenia przetwarzamy w następujący sposób:

– poprzez interakcje mogę mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie użytkownik przekażemi w wiadomości lub komentarzu.

Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne.

Dane te przechowujemy przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla mnie usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

W przypadku przekazywania danych poza obszar EOG Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i stosuje standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Usługi

Usługi konsultacji w zakresie zdrowia/terapeutyczne

W ramach usług konsultacji w zakresie zdrowia/terapeutycznych przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia tych usług oraz komunikacji. Podstawą przetwarzania danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, identyfikator internetowy, jeśli usługa jest świadczona online) jest wykonywanie umowy o świadczenie usług konsultacji w zakresie zdrowia/terapeutycznych(art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO) oraz niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a podstawą przetwarzania danych kontaktowych interes prawny administratora w postaci komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług będziemy przetwarzać także dane o zdrowiu lub seksualności – wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed chwili cofnięcia.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usług konsultacji w zakresie zdrowia/terapeutycznych(a danych o zdrowiu lub seksualności będzie skutkowało niemożliwością świadczenia usług w odniesieniu do zdrowia lub seksualności).

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do wykonania usług, tj. w szczególności podmioty serwisujące i udostępniające urządzenia i systemy, w których przetwarzane są dane osobowe oraz w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji lub usługi księgowe. Danych o zdrowiu lub seksualności nie przekazujemy podmiotom trzecim, za wyjątkiem ich zapisania i archiwizowania w komunikatorze, za pośrednictwem którego są nam przekazane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a po tym czasie przez okres 5 lat od ich zakończenia.

Usługi szkoleniowe

Przetwarzamy również dane identyfikacyjne i kontaktowe uczestników szkoleń stacjonarnych lub online w celu świadczenia usług szkoleniowych. Przetwarzamy te dane na podstawie niezbędności do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych pozwalających na uczestnictwo w szkoleniach (imię, nazwisko, adres email lub identyfikator internetowy, jeżeli będzie to wymagane w programie, za pomocą którego będzie prowadzone szkolenie online) w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy świadczenia usług szkoleniowych.

Dane te mogę przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla mnie usługi niezbędne do prowadzenia szkoleń stacjonarnych lub online.

Przechowujemy te dane przez okres świadczenia usług szkoleniowych, a po tym czasie przez okres 5 lat od ich zakończenia.

Informacja o plikach cookies

W serwisie korzystamy z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk i prowadzenia analityki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. W Serwisie istnieje również możliwość wyłączenia funkcji cookies po rozwinięciu paska z informacjami o cookies na dole strony Serwisu.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Twoje Prawa

Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

W stosunku do wszystkich przekazanych nam danych osobowych masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W zakresie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@smita.pl