fbpx

Ajurweda nieustannie podkreśla, jak bardzo wszystko w nas jest połączone ze sobą i genialnie powiązane, jak poszczególne elementy składowe Twojego Ja sprawnie i efektywnie współpracują i wzajemnie się wspierają dla Twojego dobra, że stanowisz „jedność w wielości”…

Niedawno omawiałam ajurwedyjską koncepcję dhatus – czyli siedmiu tkanek, z których składa się nasze ciało. Dzisiaj chciałabym ten temat zgłębić z nieco innej strony, pochylając się nad relacją dhatus – umysł – emocje.

Wg ajurwedy trawienie i przyswajanie substancji przez organizm następuje nie tylko z pożywienia. Trawione są również wszelkiego rodzaju doznania i bodźce, jakich dostarcza nam świat zewnętrzny, oraz emocje będące reakcją naszego umysłu na owe doznania. One również są wchłaniane przez poszczególne tkanki naszego organizmu. I oczywiście nie pozostają bez wpływu na stan tkanek. Ajurweda idzie jeszcze krok dalej, twierdząc, że gdy doświadczamy określonych uczuć i emocji, mogą one być symptomem zaburzeń funkcjonowania określonej tkanki. Gdy tę wiedzę połączymy z wiedzą na temat roli poszczególnych dhatus i ich upadhatus, wówczas otrzymujemy całkiem fajne narzędzie do diagnozowania wczesnego stadium chorób.

  • rasa dhatu jest odżywiane przez radość życia, ogólne zadowolenie z życia. Jeśli takie emocje będą nam towarzyszyć, rasa dhatu będzie miała się dobrze. I odwrotnie – jeśli rasa dhatu będzie funkcjonowała należycie, pozytywne emocje – gwarantowane.  Natomiast problemy z rasa dhatu wywołają na poziomie emocjonalnym efekt w postaci depresji, ogólnego braku chęci do życia, braku energii do działania, zaburzenia odżywiania, niepokój, nerwowość. I w drugą stronę – doświadczanie tego typu negatywnych emocji bezpośrednio źle wpływa na kondycję rasa dhatu

 

  • złość, nienawiść, zazdrość, brak ambicji oraz stymulacji do działania mogą świadczyć o problemach z rakta dhatu
  • brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie bezradności i bezsilności, pasywność mogą być skutkiem niewłaściwego funkcjonowania mamsa dhatu
  • uczucie osamotnienia, braku miłości są powiązane z dysharmonią na poziomie meda dhatu
  • niezdecydowanie, brak kreatywności, odwagi i pewności siebie, poczucie braku wsparcia – doświadczanie takich emocji może mieć przyczynę w zaburzeniu asthi dhatu
  • brak poczucia własnej wartości, myślenie o starzeniu się, o śmierci, kurczowe trzymanie się przeszłości to objawy problemów z majja dhatu
  • brak wigoru, fantazji, poczucie, że nic mnie już w życiu fajnego nie czeka może brać się z zaburzeń na poziomie shukra dhatu

 

 

 

Zatem następnym razem, gdy dopadnie Cię znienacka np. uczucie zniechęcenia do życia, zastanów się, czy ciało nie chce ci czegoś powiedzieć, czy nie sygnalizuje jakiegoś zaburzenia zdrowotnego…